rebalancing-ede
Ik kan voorlopig helaas geen nieuwe cliënten aannemen.
Daarom verwijs ik u graag door naar een van mijn collega’s.
Voor rebalancing, zie www.rebalancing-nederland.nl/
Voor traumatherapie, zie www.bodymindopleidingen.nl/therapeuten
 
 

Contact

E-mail: maudberens@gmail.com (bij voorkeur)

Telefoon: 06-53136410

Als je mij wilt bellen kun je dat het beste doen op werkdagen tussen 12.00 en 12.45 uur of tussen 17.00 en 19.00 uur. Dan heb je de meeste kans mij direct aan de lijn te krijgen. Je kunt het ook daarbuiten proberen, overdag of ‘s avonds; mocht ik niet persoonlijk de telefoon kunnen opnemen, spreek dan vooral de voicemail in, dan bel ik je terug. Je kunt mij ook mailen; dat is handiger.

Praktijk

Locatie praktijk:
De ingang bevindt zich aan de Vlijtweg in Epe, tegenover Vlijtweg nr. 31. Je kunt het handigst dit laatste adres intikken in je routeplanner. Gemakkelijk te herkennen middels het praktijkbord aan de straatzijde.

Er is parkeergelegenheid, direct bij de ingang, een parkeerterreintje voor 3 auto’s.

Je kunt ook met het OV. De praktijk is 5 minuten lopen vanaf de bushalte, bus Zwolle – Apeldoorn.

Wachtkamer en toilet aanwezig.

Ik werk op dinsdag, woensdag en vrijdag.

Het gebouw vanaf de parkeerplaats; de ingang zit aan de rechterkant.

Betalen en vergoeding

Het tarief is €85 per sessie van iets meer dan een uur. Aan het eind van de maand stuur ik de factuur; je kunt het daarna overmaken. Je kunt ook direct contant betalen; je ontvangt een betaalbewijs. Ook dan ontvang je eind van de maand de factuur.

Deze factuur is geschikt om naar je zorgverzekering te sturen. De meeste zorgverzekeringen vergoeden een deel van mijn behandelingen.

Je kunt een afspraak tot 24 uur van te voren kosteloos verzetten/annuleren; daarna reken ik de sessie wel.

Privacy

De praktijk voldoet aan de eisen op het gebied van privacy die door de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) gesteld worden. Dat betekent dat ik op zorgvuldige wijze omga met jouw persoonlijke gegevens. Mocht je hier meer over willen weten, kun je een beschrijving hiervan opvragen bij mij.
Ook het programma dat ik gebruik voor online sessies voldoet aan deze eisen.

Beroepsvereniging en Klachtenreglement

Mijn beroepsvereniging de LVNT kent een klachtenregeling. Deze is gebaseerd op het beginsel van bemiddeling door een onafhankelijke mediator. Komen beide partijen niet tot elkaar, dan kan de klager, afhankelijk van de aard en zwaarte van de klacht, een klacht indienen bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), www.scag.nl. De SCAG is een onafhankelijke stichting, waarbij alle LVNT-leden zijn aangesloten. Een klacht of uiting van onvrede kan schriftelijk via het klachtenformulier worden ingediend als een cliënt het niet eens is met de handelswijze van zijn of haar therapeut. Afhankelijk van de zwaarte, zijn er verschillende wegen die door de klager bewandeld kunnen worden.
Lees verder via www.lvnt.nl/klachten.

Gezondheid

De praktijk vindt zorgvuldigheid ten aanzien van gezondheid belangrijk. We houden ons aan de regels die de overheid en mijn beroepsvereniging LVNT stelt. Ik zorg voor goede ventilatie en heb een luchtreinigingsapparaat.

Officiële vestigingsadres/postadres

Dijkhuizerzandweg 10
8161 NS Epe
KvK nr. 09209059