Maud Berens, geboren in 1958, opgegroeid in omgeving Den Haag, later gewoond in Delft, Zwolle en daarna 35 jaar met mijn man in het prachtige dorp Lunteren, genietend van de Veluwe. Onze dochter en zoon zijn inmiddels het huis uit. In 2022 zijn we naar Epe verhuisd en de praktijk is meegegaan.

In de loop der jaren heb ik ervaren hoezeer alles wat je in de loop van je leven meemaakt, je gedrag en je gevoel van nu kan bepalen. Hoe moeilijk het is om vrij te kunnen kiezen. Hoe naar en soms hoe pijnlijk het is als je gevoelens wegdrukt en hoe heerlijk het kan zijn als je dit toestaat en de volheid ervan ervaart. Niet-oordelen en mildheid ten opzichte van jezelf hebben zo’n krachtige uitwerking op zowel ieders persoonlijke groeiproces als het verwerken van grote en kleine trauma’s.

Mijn werkervaring kan zich onderverdelen in twee periodes.
Als wiskundig ingenieur heb ik zo’n 12 jaar in diverse managementfuncties bij een groot internationaal telecommunicatiebedrijf gewerkt. Hierbij ben ik mij steeds meer gaan toeleggen op het coachen van mijn medewerkers en het leiden van veranderingsprocessen in de organisatie.

Ook al had ik het hier enorm naar mijn zin, een intense burnout-periode brak aan. Deze periode betekende veel pijn, confrontatie met mijzelf, een schitterend groeiproces en het ontdekken van onvermoede kwaliteiten.

In 1998 ben ik begonnen met de driejarige Rebalancing opleiding, gevolgd door medische basiskennis en daarna de driejarige opleiding Somatic Experiencing, een lichaamsgerichte vorm van traumatherapie. Ondertussen diverse workshops en jaartrainingen gevolgd op het gebied van dansexpressie, adem en stem, en diverse andere vormen van lichaamswerk. In 2013 heb ik de tweejarige opleiding NARM afgerond en in 2015 het derde jaar van de opleiding voor Lichaamsgerichte Psychotherapie bij Bodymind, steeds meer geïnteresseerd in ontwikkelingstrauma.

En zo maakte ik in mijn werk de ommezwaai. Vanaf 2001 heb ik mijn praktijk aan huis, waarin ik mensen individueel begeleid. Hierbij gebruik ik alle werkvormen en technieken die ik geleerd heb. Bewustwording en mildheid zijn hierbij sleutelwoorden.

Naast mijn privé praktijk zet ik mij in voor een verdere verspreiding van de prachtige methode SE, via de stichting Bodymind Opleidingen en in België, waar ik studenten begeleid in studiegroepen, leersessies en supervisie. 

Ik voel mij geïnspireerd vanuit mijn christelijke achtergrond alsmede door vele andere spirituele en religieuze stromingen. Ondersteund door en met dank aan de vele leraren, die ik op mijn zoektocht naar heling tegenkwam, voel ik mij in een levensfase waarin ik het leven meer en meer ten volle kan ervaren.