Somatic Experiencing

Somatic Experiencing (SE) is een lichaamsgerichte methode voor het helen van trauma. Met trauma wordt hier bedoeld iedere ervaring in je leven die overweldigend was, te snel of te groot om helemaal te kunnen verwerken. Jaren later kunnen de effecten daarvan nog voelbaar zijn: angst, paniek, hartkloppingen, oppervlakkig ademen, overmatige alertheid of prikkelbaarheid, onrust, slapeloosheid. Of gevoelens van depressie, uitputting, machteloosheid of hulpeloosheid. Ook dissociatie, weinig gevoelens en ontkenning kunnen tekenen zijn van trauma.

SE is ontwikkeld door Dr. Peter Levine. Hij vergeleek het gedrag van dieren in het wild met mensen: deze dieren worden regelmatig met de dood bedreigd en toch raken zij zelden getraumatiseerd. Terwijl wij mensen na één heftige gebeurtenis daar al ons hele leven last van kunnen houden. Levine ontdekte dat dieren instinctief weten hoe zij de intense energie die vrijkomt bij overlevingsgedrag moeten reguleren en ontladen.

In een SE sessie wordt deze in het zenuwstelsel opgeslagen overlevingsenergie gedoseerd ontladen. In hele kleine stapjes wordt vanuit kracht en ontspannen contact gemaakt met deze energie, die vervolgens door het hele lichaam verwerkt wordt. Er wordt gewerkt met lichamelijke sensaties, zoals tintelingen, warmte en stroming, waarbij de cliënt precies kan volgen wat er gebeurt. Dit helpt ook om een groter gevoel van controle en beheersbaarheid over het lichaam te krijgen.

De cliënt leert hoe hij zichzelf kan helpen in situaties waarbij de oude gevoelens boven komen en het zelfregulerende vermogen van het lichaam zijn werk te laten doen. Omdat direct gewerkt wordt met de lichamelijke sensaties, is het niet noodzakelijk dat je weet wat de traumatische gebeurtenis was. Als je je herkent in een of meer van de genoemde symptomen, kan SE heel goed werken.

Ik gebruik Somatic Experiencing in mijn individuele sessies.

Meer informatie over SE is te vinden op:

www.bodymindopleidingen.nl

en in de boeken van Peter A. Levine:
De tijger ontwaakt – Traumabehandeling met lichaamsgerichte therapie
De stem van je lichaam – Trauma’s helen met je lichaam als gids
Trauma en geheugen – Hoe brein en lichaam traumatische ervaringen levend houden